WE CARE


People | Planet | Future


Udržateľnosť nám v s.Oliver leží na srdci. Naše motto: WE CARE. For PEOPLE, the PLANET and the FUTURE.

Maximálne sa usilujeme o podporu ľudí a prírody a našim zákazníkom ponúkame módu zo zodpovednej produkcie. Pre výrobu všetkých našich výrobkov platia sociálne minimálne štandardy. Vykonávame tiež prísne kontroly škodlivín a našim dodávateľom predkladáme jasné požiadavky na ochranu zvierat.

Zistite hneď, ktoré výrobky sú udržateľné

Štítok WE CARE

vám pritom pomôže

V našej stratégii udržateľnej výroby navyše čoraz viac využívame recyklované vlákna s certifikátom udržateľnosti, ako aj ekologicky šetrné výrobné postupy. Výrobky, ktoré zvlášť podporujú našu snahu o udržateľnosť, sú označené malým štítkom.

Vlákna s certifikátom udržateľnosti

Bavlna z udržateľného poľnohospodárstva a viskóza z udržateľných zdrojov

Recyklované vlákna

Umelé vlákna z recyklovaných plastov (napr. PET fliaš) alebo bavlna a vlna z recyklovaných textilných zvyškov

Ekologicky šetrná výroba

Inovatívna technológia výroby džínsov šetrí zdroje – výsledkom je až o 80 % nižšia spotreba vody a chemikálií v závislosti od výrobku.

Chcete vedieť, vďaka čomu je váš model WE CARE udržateľný?

Naše kritéria výberu

pre WE CARE:

Bavlna a viskóza

Vlákna s

certifikátom udržateľnosti


Mnoho našich výrobkov má štítok WE CARE, pretože pri ich výrobe dbáme na využívanie vlákien s certifikátom udržateľnosti. Ide pritom o prírodné vlákna ako bavlna a viskóza.


Pri pestovaní bavlny sa pritom upúšťa predovšetkým od umelého zavlažovania a na rozdiel od bežných metód pestovania sa používa menej pesticídov. Navyše sú pestovatelia bavlny podporovaní formou školení a sociálnych projektov. Celulóza vo viskóze s certifikátom udržateľnosti pochádza z lesného hospodárstva s certifikátom udržateľnosti FSC alebo PEFC. Ďalšie spracovanie suroviny na viskózovú priadzu prebieha v uzavretom výrobnom cykle, ktorý využíva už použité zdroje a šetrí tak životné prostredie.

Cotton made in Africa

V rámci programu Cotton made in Africa (CmiA) nakupuje s.Oliver už od roku 2009 udržateľnú bavlnu z Afriky. Podporujeme tak svojpomoc drobných afrických pestovateľov a odberom fixného objemu bavlny im pomáhame k stabilnejším príjmom. Iniciatíva podporuje školenia v oblasti udržateľného pestovania bavlny, zapája sa do sociálnych projektov a prispieva k ochrane životného prostredia: génová technológia a umelé zavlažovanie sú pri pestovaní vylúčené. Na jednom tričku sa tak ušetrí viac ako 500 litrov vody. Navyše sa na kilogram bavlny vylúči až o 40 % menej skleníkových plynov.

Better Cotton Initiative

Ďalším dôležitým partnerom pre naše udržateľné získavanie bavlny je iniciatíva Better Cotton Initiative (BCI). Pestovateľské podniky, ktoré sú licencované na predaj bavlny Better Cotton do dodávateľského reťazca, musia spĺňať sociálne a ekologické minimálne kritériá a v tomto smere preukazovať neustále zlepšovanie. V oblasti ochrany životného prostredia sa iniciatíva Better Cotton vyznačuje napríklad zníženým používaním pesticídov, lepšou efektivitou pri využívaní vody a metódami pestovania, ktoré rešpektujú úrodnosť pôdy a rozmanitosť druhov.

Darujte materiálom nový život

Recyklované

vlákna

Aby sme prispeli k cyklickému princípu v textilnej výrobe, používame pri výrobe našich výrobkov čoraz viac recyklované vlákna.


Používame pritom na jednej strane vlákna vyrobené z recyklovaných plastov, ako napríklad PET fliaš. Napríklad vlákno REPREVE®. Na druhej strane existujú aj recyklované vlákna, ktoré sa získavajú z textilného odpadu pri výrobe alebo zo starého oblečenia. Zvyšky látok alebo už nosené oblečenie sa pritom najprv rozloží na pôvodné časti, z ktorých potom počas rôznych procesných krokov vzniká nová surovina a z nej nové priadze. Všetky recyklované vlákna používané v našich výrobkoch majú certifikát Global Recycled Standard (GRS) alebo Recycled Claim Standard (RCS) a pri výrobe a predaji tak podliehajú prísnym kontrolám.

Džínsy, ale trvalo udržateľné!

Ekologicky

šetrná výroba

Práve farbenie a pranie džínsov predstavuje procesné kroky náročné na spotrebu vody, energie a chemikálií, kde nájdeme veľký potenciál úspor.


Aby sme tento potenciál využili a v našich kolekciách mohli stále viac ponúkať denim, ktorý minimálne zaťažuje životné prostredie, používame merací postup „Environmental Impact Measurement“ (EIM), vyhodnotenie španielskej technologickej spoločnosti Jeanologia®. Použitím inovatívnych postupov ako je laserová technika, ozón alebo „e-flow“ zvyšujeme bezpečnosť práce a v závislosti od výrobku znižujeme spotrebu vody a chemikálií až o 80 percent.

Better together

Vyhnite sa vracaniu tovaru –

chráňte životné prostredie

Mnohé z našich výrobkov sa zasielajú ako klimaticky neutrálne a emisie sú kompenzované investíciami do projektov na ochranu klímy. Ale spoločne môžeme dosiahnuť ešte viac.


Čo môžete urobiť vy? Využite naše online poradenstvo. Okrem tabuľky veľkostí, ktorá vám pomôže určiť správne rozmery, tu nájdete aj nášho interaktívneho poradcu pri výbere veľkostí, ktorý vám zaručí optimálny výber.

WE CARE

People | Planet | Future

Zistite tu všetko o našom angažovaní sa v oblastiach sociálnych štandardov, manažmentu škodlivín, ochrany zvierat, udržateľných surovín, recyklovania, ochrany klímy a efektívneho využívania zdrojov.

Výrobné podmienky a sociálne štandardy

Komplexným programom na implementáciu a kontrolu sociálnych štandardov sa v spoločnosti s.Oliver už niekoľko rokov usilujeme o zodpovedné a bezpečné pracovné a výrobné podmienky u našich dodávateľov.

Manažment škodlivín

Skutočnosť, že naše výrobky neobsahujú škodlivé látky a že pri ich výrobe používame chemikálie iba obmedzene a s ohľadom na bezpečnosť ľudí a ekologickú bezpečnosť, zaisťujú naše prísne požiadavky a pravidelné kontroly.

Ochrana zvierat

Aj na ochrane zvierat nám veľmi záleží. Od roku 2006 v žiadnej kolekcii nepoužívame pravú kožušinu ani aplikácie z nej.

Udržateľné vlákna

Aby sme podporili pestovateľské metódy šetrné k životnému prostrediu a zlepšili životné podmienky farmárov, využívame pri výrobe našich modelov udržateľnú bavlnu a v budúcnosti chceme tento záväzok ešte ďalej rozširovať.

Recyklovanie

Podporujeme princíp cyklického hospodárstva a prispievame k znižovaniu množstva odpadu vznikajúceho v textilnom priemysle.

Ochrana klímy a účinné využívanie zdrojov

Výrobné procesy šetrné k životnému prostrediu, napríklad pri farbení a spieraní džínsov môžu znížiť spotrebu energie, vody a chemikálií až o 80 percent.