Impresum

Prevádzkovateľ:

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf

Telefón: 0800 611 620*

E-mail: onlineshop@sk.soliver.com

Osobne zodpovedný partner:
s.Oliver Sales Verwaltung SARL, 1, Grand-Rue, L-8372 Hobscheid, RCS Luxembourg, B 259790

Výkonní riaditelia: Kai Bauknecht, Carsten Schmitz, Thomas Rothe

AG Würzburg HRA 7662IC
DPH: DE 812 318 148
Obchodná komora Würzburg-Schweinfurt

platforma OS na mimosúdne riešenie sporov:
V súlade s nariadením EÚ č. 524/2013 poskytla Komisia EÚ internetovú platformu na riešenie sporov online (platforma ODR), presnejšie na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z právnych transakcií online. Platformu OS Komisie EÚ nájdete na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nakoľko má predávajúci sídlo v inom členskom štáte EÚ a zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sa neaplikuje, preto spoločnosť s.Oliver Sales GmbH & Co. KG nie je povinná zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred rozhodcovským súdom pro spotrebiteľské spory.

*Bežná tarifa pevnej siete vášho telefónneho operátora, ak je v prípade paušálu bezplatná; mobilná tarifa sa môže líšiť