Udržateľnosť v s.Oliver

Zodpovedná móda


Ako spoločnosť so silnými koreňmi orientovaná na budúcnosť si uvedomujeme našu veľkú zodpovednosť za zajtrajšok. Preto sa spoliehame na integrovaný prístup k udržateľnosti – pre nás, pre všetkých ostatných a pre prírodu, ktorá nás obklopuje. Aby sme vytvárali svet, v ktorom chceme žiť: rozmanitý, spravodlivý a obnoviteľný. Dôraz pritom kladieme na:


UDRŽATEĽNOSŤ. Tá tvorí základ nášho sortimentu vďaka použitiu udržateľnejších materiálov a výrobných procesov.


TRANSPARENTNOSŤ A INOVÁCIE. Oba prístupy nás usmerňujú vo všetkom, čo robíme – od vývoja cez produktový dizajn až po komunikáciu s našimi zamestnancami, obchodnými partnermi a zákazníkmi.


SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ. V roku 2022 sme sa pridali k organizácii Fair Wear Foundation, poprednej európskej organizácii na zlepšovanie pracovných podmienok v textilnom priemysle a dodávateľských reťazcoch. V rámci našej prvej kontroly výkonnosti značky získala spoločnosť s.Oliver od organizácie Fair Wear hodnotenie „Good“.

Materiály

Udržateľnejší výrobok sa začína už správnym výberom materiálov. Vytyčujeme si ambiciózne ciele, aby sme naše portfólio rozšírili o zodpovednejšie materiály.

Cirkularita a starostlivosť

Naša vízia je čo najskôr prejsť z lineárneho systému na obehový model využívania materiálov. S cieľom dosiahnuť túto zmenu integrujeme udržateľnejšie štandardy a materiály do všetkých krokov výroby.

Top produkty

Naše špeciálne top produkty sa pravidelne stávajú zdrojom inšpirácie pre udržateľnejšiu módu. Tieto modely kombinujú niekoľko prvkov našej stratégie udržateľnosti v inovatívnych výrobkoch.

Sociálna zodpovednosť

Chceme posilniť spravodlivosť a rozmanitosť v našich dodávateľských reťazcoch. V tomto ohľade je dôležité na partnerskej báze spolupracovať s našimi dodávateľmi s cieľom zlepšiť pracovné podmienky pre ľudí.

Ochrana životného prostredia

Textilný priemysel má veľký vplyv na naše životné prostredie. Sme si vedomí tejto zodpovednosti voči prírode a chceme znížiť náš negatívny vplyv na klímu a životné prostredie.

Balenie a doručenie

Všade, kde je to možné, znižujeme používanie obalových materiálov na nevyhnutné minimum. Na všetky obaly používame podľa možnosti certifikované a recyklované materiály.