Náš program pre ľudí

Sociálna zodpovednosť

Zodpovednosť za ostatných

Na výrobe našich produktov sa podieľajú ľudia z celého sveta. Z toho pre nás vyplýva zodpovednosť, ktorú si uvedomujeme. Je preto samozrejmé, že sa celosvetovo zasadzujeme o dodržiavanie ľudských práv a zlepšovanie pracovných podmienok. Týmto spôsobom prispievame k udržateľnejšiemu textilnému priemyslu.

V roku 2022 sme sa pridali k organizácii Fair Wear Foundation, poprednej európskej organizácii na zlepšovanie pracovných podmienok v textilnom priemysle a dodávateľských reťazcoch. Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami, odbormi a členskými značkami sa organizácia Fair Wear angažuje v otázke najvyšších pracovných štandardov v textilnom priemysle. V roku 2023 spoločnosť s.Oliver v rámci prvej kontroly výkonnosti značky získala od organizácie Fair Wear hodnotenie „Good“.

Transparentnosť

Aby ste sa pri nákupe mohli zodpovedne rozhodnúť, musíte vedieť, kde a za akých podmienok sa naše produkty vyrábajú. Od roku 2020 zverejňujeme dodávateľov, s ktorými spolupracujeme. V budúcnosti chceme ísť ešte ďalej a integrovať dodávateľské reťazce pre všetky naše výrobky priamo v e-shope. Preto od roku 2023 spolupracujeme s nemeckou technologickou spoločnosťou Retraced.

Zlepšovanie pracovných podmienok

Náš systém riadenia rizík nám umožňuje včas rozpoznať riziká v našom dodávateľskom reťazci a podniknúť proti nim opatrenia. Naše vlastné tímy pravidelne kontrolujú naše výrobné prevádzky a spolu s organizáciou Fair Wear realizujeme školenia o pracovných štandardoch. Zamestnanci a odborové zväzy sa na nás môžu obrátiť so sťažnosťami a upozorneniami prostredníctvom ohlasovacieho systému organizácie Fair Wear.

Naše ďalšie kroky

Spolu s organizáciou Fair Wear Foundation postupne prispôsobujeme naše obchodné procesy tak, aby nemali negatívny vplyv na našich dodávateľov (napr. tak, že nevykonávame zmeny v dizajne produktov v krátkom časovom horizonte). Okrem toho plánujeme pilotný projekt venovaný téme životného minima.

Nakúpte teraz udržateľnejšie modely

Ochrana životného prostredia

Cirkularita a starostlivosť

Udržateľnosť

Otázky alebo podnety?

Zdajú sa vám iné témy a opatrenia oveľa dôležitejšie a máte otázky alebo podnety týkajúce sa našich koncepcií udržateľnosti? Poďme sa o tom porozprávať!
Vieme, že máme pred sebou ešte dlhú cestu – musí sa toho urobiť ešte veľa. Zaujíma nás váš úprimný názor. Napíšte nám na team.sustainability@de.soliver.com.